O SPÓŁCE

Spółka „Administracja Domów Miejskich – Kępno” Spółka z o. o. to spółka prawa handlowego, w której Gmina Kępno posiada 100% udziałów. Spółka rozpoczęła swą działalność dnia 01 stycznia 1997 roku. Zarządzamy lokalami użytkowymi, lokalami mieszkalnymi, garażami, które stanowią własność Spółki „ADM – Kępno” Sp. z o. o., Gminy Kępno, Wspólnot Mieszkaniowych jak również osób prywatnych.

INFORMACJA DLA NAJEMCÓW

„Administracja Domów Miejskich – Kępno” Spółka z o. o. informuje, że za terminową datę wpłaty czynszu najmu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki.

Wpłaty dokonywane w Urzędzie Pocztowym bez dodatkowych opłat, przesyłane są w ciągu
4 dni roboczych na nasz rachunek bankowy.

Prosimy więc o uwzględnienie powyższej informacji przy regulowaniu swoich zobowiązań celem uniknięcia naliczania ustawowych odsetek od nieterminowych wpłat.

Wolny lokal do wynajęcia !!!

 

„Administracja Domów Miejskich – Kępno” Spółka z o.o. wynajmie lokal użytkowy znajdujący się w Kępnie przy ul. Ratuszowej 12 (II piętro) z przeznaczeniem na działalność biurową.
Całkowita powierzchnia  lokalu wynosi 57,94  m2.

Wszelkich informacji udziela „Administracja Domów Miejskich – Kępno” Spółka  z o.o. z siedzibą w Kępnie przy ul. Kościuszki 9, Tel. 0-62-78-228-80.

Maj 25, 2016

LOKALE DO WYNAJĘCIA

„Administracja Domów Miejskich – Kępno” Spółka z o. o. ogłasza przetarg ustny  nieograniczony na wynajem lokali użytkowych, z przeznaczeniem na działalność biurową, usługową lub handlową: ul. Ratuszowej 12 (parter i I piętro) w Kępnie Całkowita powierzchnia lokalu wynosi 50,98 m2 Cena wywoławcza za 1 m² powierzchni lokalu wynosi 32,00 zł netto  + 23% VAT. Przetarg […]